Wim van den Heuvel Blog

Niet alleen in het maatschappelijk leven en de politiek, ook in de wetenschap laat de corona-pandemie sporen achter, die soms meer op paniek wijzen dan op een systematische aanpak. Een systematische aanpak zou men toch zeker binnen de wetenschap verwachten: op zoek naar verklaringen en op zoek naar oplossingen. Het panische lijkt typisch voor een pandemie en dat leidt aanvullend tot nieuwe en ernstige problemen; nieuwe uitdagingen dus, en daar [...]

Politiek beoogt ordening te brengen in de maatschappij en (bij)sturing te geven daar waar nodig in het belang van maatschappij en burgers. Lukt dat ook? Dienen de doelen – direct of indirect – die belangen? Zijn de maatregelen om de doelen te realiseren uitvoerbaar en doeltreffend? Met het vaststellen van een maatregel is de vraag beantwoord, zo zou men denken. Waarom zou de politiek een maatregel opleggen, die niet uitvoerbaar [...]

Vanaf het begin van deze eeuw krijgt de ‘kwetsbare oudere’ veel aandacht. Kwetsbaar was in de vorige eeuw een burger, die laag opgeleid en/of werkeloos en/of thuisloos was; eufemistisch ‘kans arm’ en analfabeet (salonterm laaggeletterd). Dat laatste werd gezien als een belangrijk oorzaak, maar dat zou in het digitale tijdperk ‘vanzelf’ verdwijnen. Aandacht voor de oude digibeet was gewenst en dat is door ouderenorganisaties in de vorige eeuw stevig ter [...]

Een interessant statement maakt Emma Bruns in de NRC van 21-22 december 2019: “Tijd om even op de rand van het bed te gaan zitten, heeft de arts niet meer”. Dat zegt iets over de inrichting van de zorg, waar geen tijd meer is voor de ‘patiënt als mens’. De toevoeging ‘menig arts heeft daar ook geen zin meer in’ ware misschien passend geweest? Het statement onderstreept de vervreemding van [...]

Frailty is a well-known concept in ageing societies. Frailty is considered common in old age. It indicates a loss of resources on physical, cognitive, and social domains, like loss of energy or appetite, forgetfulness or diminishing social activity. Research shows large differences in the prevalence of frailty in European countries. A study in Romania, using the Groningen Frailty Indicator (GFI), showed that 48% of the sample of citizens 65 years [...]