Wim van den Heuvel Blog

In een interview gaf CU Kamerlid Carla Dik-Faber (NRC 21-11-2018) aan altijd op zoek te gaan naar wat mensen verbindt, in dit geval in de politiek. Dat leidt voor haar soms tot lastige, ethische afwegingen en vraagt de moed om een ‘partijstandpunt’ ter discussie te stellen. Een interview dat impliciet aangeeft wat volksvertegenwoordigers altijd zouden moeten doen: zoeken naar wat verbindt en het eigen standpunt ter discussie durven stellen. Die [...]

De veroudering van de bevolking (vergrijzing, verzilvering) is een onderwerp, waar beleidsmakers in Nederland al decennia mee worstelen. Nederland was een van de eerste landen wereldwijd, die vragen gingen stellen over de gevolgen van de demografische veroudering. De eerste beleidsnota ‘Bejaardenbeleid’ verscheen in 1970, de eerste in een reeks van vijf tot 1990, welke reeks werd gevolgd door een tiental nota’s, die ingaan op aspecten, gerelateerd aan de demografische veroudering [...]

Eindelijk is er nu ook onderzoek dat aantoont wat iedere burger, die wilde luisteren, al wist: mensen in nood worden in Nederland dankzij de ‘participatiesamenleving’ (een concept zonder fundament, schreef ik in 2014, en een tautologie) in de steek gelaten. Het belangrijkste doel van de beleidsmakers, die dat concept door de koning lieten ‘introduceren’, was om zo snel mogelijk te stoppen met – vanwege het nieuwe concept plots onnodige – [...]

Vijftig jaar geleden was demographie een wetenschapsgebied, dat eeuwenlang de aandacht van beleidsmakers trok. Het ‘echte vak’ wordt heden ten dage gemist. Toen konden demografische prognoses rampen en bevolkingsproblemen aangeven. Twee honderd jaar geleden wees Thomas Robert Malthus op de gevaren van bevolkingsgroei. Hij voorzag een gebrek aan voedsel en natuurlijke hulpbronnen als de bevolking exponentieel bleef groeien. Zijn oplossingen waren en zijn discutabel, maar wat hij duidelijk maakte is, [...]

Vijf jaar geleden schreef ik in ‘Angstig oud’ over hoe het beleid de oude burgers ziet. “Er wordt ‘bezorgd’ over hen gesproken, gepland, gerekend, geklaagd, gescholden ….. De boodschap aan hen is: het kan zo niet langer, het moet anders, het wordt onbetaalbaar. Gevolgd door ‘heldere adviezen’ over wat de oude Nederlandse burger geacht wordt te doen: inschikken, meebetalen, participeren, het zelf uitzoeken …….. Ook voor hen geldt: wie niet [...]