Wim van den Heuvel Blog

In de NRC van 7 januari jl. stond Juurd Eijsvogel stil bij het vermogen om met ingrijpende veranderingen om te gaan. Dat heet – zo vertelde hij – in Duitsland Umbruchkompetenz. Het is een begrip, dat vraagt om nader te bekijken en dat deed hij, gericht op de recentste eenwording van Duitsland. Zijn nadere beschouwing paste bij een vraag, die – n.a.v. de toeslagaffaire – actueel is: kan een mens […]

Langdurige zorg, intensive care, transitie-zorg zijn voorbeelden van complexe zorg. Het zijn ook voorbeelden van waar de zorg aan de kwetsbare burger in het laatste decennium in de knel is gekomen. Het lijkt erop, dat die knelpunten eindelijk worden ‘gezien’. Immers er wordt geïnventariseerd welke knelpunten er zijn, er worden ‘experimenten’ opgezet om de samenwerking tussen medische disciplines te bevorderen, er wordt gezocht naar betere regulering van transitie-zorg en middelen […]

Niet alleen in het maatschappelijk leven en de politiek, ook in de wetenschap laat de corona-pandemie sporen achter, die soms meer op paniek wijzen dan op een systematische aanpak. Een systematische aanpak zou men toch zeker binnen de wetenschap verwachten: op zoek naar verklaringen en op zoek naar oplossingen. Het panische lijkt typisch voor een pandemie en dat leidt aanvullend tot nieuwe en ernstige problemen; nieuwe uitdagingen dus, en daar […]

Politiek beoogt ordening te brengen in de maatschappij en (bij)sturing te geven daar waar nodig in het belang van maatschappij en burgers. Lukt dat ook? Dienen de doelen – direct of indirect – die belangen? Zijn de maatregelen om de doelen te realiseren uitvoerbaar en doeltreffend? Met het vaststellen van een maatregel is de vraag beantwoord, zo zou men denken. Waarom zou de politiek een maatregel opleggen, die niet uitvoerbaar […]

Vanaf het begin van deze eeuw krijgt de ‘kwetsbare oudere’ veel aandacht. Kwetsbaar was in de vorige eeuw een burger, die laag opgeleid en/of werkeloos en/of thuisloos was; eufemistisch ‘kans arm’ en analfabeet (salonterm laaggeletterd). Dat laatste werd gezien als een belangrijk oorzaak, maar dat zou in het digitale tijdperk ‘vanzelf’ verdwijnen. Aandacht voor de oude digibeet was gewenst en dat is door ouderenorganisaties in de vorige eeuw stevig ter […]