Wim van den Heuvel Blog

Preventie kan veel zorgen van burgers en zorg voor burgers wegnemen. In Nederland is door de eeuwen heen preventie ontwikkeld in een combinatie van individuele verantwoordelijkheid en saamhorigheidsgevoel. Schone melkbussen, gezamenlijke dijken voorkwamen veel ellende. De combinatie is veranderd; de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid worden zichtbaar. Voorkomen is beter dan genezen geldt niet meer. Over het belang van preventie was meestal – ook in Nederland – weinig discussie. Studies [...]

Er is weinig discussie over de vraag wie de kinderen dient op te voeden. Of ouders dat ook doen en hoe zijn wel een discussiepunt. Over hoe ouders kinderen opvoeden bestaan statistieken en onderzoekcijfers. Die roepen vragen op! Leerboeken ‘opvoeden’ gaan over hoe het zou moeten; websites geven tips. Ouders hebben blijkbaar lessen nodig over hoe hun kinderen op te voeden. Dat er geen discussie is over wie, wil niet zeggen dat [...]

Eindelijk. De strijd – mijn strijd – tegen perverse maatregelen om zogenaamd wetenschap te stimuleren krijgt uit onverd/wachte hoek steun. De decaan van de bèta Faculteit – vroeger ging een Faculteit nog over een vakgebied, nu over een letter uit het alfabet – van de Universiteit van Amsterdam – hij noemt zichzelf, terecht bescheiden in zo een gekunstelde faculteit, hoofd – wijst op het gevaar van bonussen voor externe promovendi [...]