Wim van den Heuvel Blog

Het begrip participatiesamenleving deugt om diverse redenen niet. Na de afschaffing van de verzorgingsstaat (zie blog 17-08-2013) en introductie van de participatieverklaring (zie blog 23-12-2013) blijft het blijkbaar moeilijk om te begrijpen dat participatiesamenleving een tautologie is. Natuurlijk kan dan ook van alles gezegd worden over zo een woord; soms verstandige woorden, maar niet altijd. Voor de burgers die in Nederland toezicht houden – de leden van de Raden van Toezicht – is het zaak de vinger aan de pols te houden, vooral voor die in de zorg! Zij moeten bij de les blijven en samen participeren. Dat laatste doen zij in hun gestapelde functies; samen voelen zij zich thuis.

Over ‘participatiesamenleving’ organiseert het Interuniversitair Centrum voor Sociologie (ICS) binnenkort een mooi symposium in Utrecht. Weliswaar een verkeerde titel maar omschrijvingen als ongelijkheidperspectief en uitsluiting bieden een interessant perspectief. Met name de titel van de lezing ‘De basis voor participatie = thuis voelen in de maatschappij’ van Siegwart Lindenberg. Dan is er inderdaad sprake van een samenleving, ‘een minimaal wij gevoel’ (dat is samenleving). Het symposium kan een verfrissende bijdrage leveren aan het debat over hoe de participatiemaatschappij te verlaten voor een ‘nieuwe samenleving.
Over zo een nieuwe samenleving schrijft Nico van Meekeren in Lucide, een blad voor toezichthouders (in de zorg) om ze inderdaad bij de les te houden. Die toezichthouders moeten klaar zijn voor de ‘participatiesamenleving’; dat is de nieuwe samenleving en die moet plezierig worden. De titel van het essay ‘De participatiesamenleving behoeft lol’. Er zijn twee problemen met het essay. Het is geen essay en (wat zinnig is) niet nieuw.

Een essay is een literair verhaal om op een eigen wijze een huidig probleem zonder wetenschappelijke verantwoording overtuigend te presenteren: wat precies het probleem is en waarom en/of wat daar aan te doen. Reflecties en vergezichten zijn daarbij wenselijk. De vergezichten die van Meekeren schetst zijn huidige inzichten en niet ver. Zijn ‘reflectie’ stelt dat verandering van de samenleving door technologie en crises oude principes zijn. Een nieuwe mechanisme is in ontwikkeling: verandering van de samenleving van onder op. En daar moeten toezichthouders klaar voor zijn. Wat is precies ‘van onder op’? Wie zit ‘onder’ wat? Is het ‘van onder’ en/of ook ‘door/voor onder’? Hoe diep is ‘onder’? Kortom: wie zijn de burgers ‘van onder’? Deze niet gestelde vragen blijven onbeantwoord.
Zou van vele revoluties met de Franse als ultiem voorbeeld niet gezegd kunnen worden dat de verandering van onderop begon? Vanuit de citoyens naar wat nu ‘civic driven change’ heet!
Hoe dan ook, de toezichthouders moeten zich bewust zijn van deze geheel nieuwe beweging, omdat het gevolgen heeft voor hun opstelling als toezichthouder. Daarom staat het in Lucide. Wat blijkt: zij moeten af van de regentenmentaliteit en zich meer dienstbaar (leren) opstellen. Daarnaast zijn voor toezichthouders helikopterview en rap aanpassingsvermogen nodig. Nodig? Het is ‘conditio sine qua non’ aldus van Meekeren. En ‘rap’ want de revolutie van civic driven change zit vol dynamiek.

In de nieuwe samenleving improviseren ‘‘nieuwe (digitale?) burgers’ in een horizontale wereld er lustig semi-chaotisch op los en trekken zich weinig aan van god of gebod (laat staan van baas of toezichthouder). Juist door semi-chaotische improvisaties ontstaan nieuwe oplossingen. Zoals? De toezichthouders krijgen een dicht bij huis voorbeeld: de Health Maintenance Organizations (HMOs). Deze zijn een nieuwe trend als alternatief voor de huidige zorgverzekering. Immers deze functioneert niet zoals de nieuwe burger wil. Die bedenkt dus iets nieuws: HMOs. Zijn HMOs niet in jaren 70 van de vorige eeuw in de VS ontwikkeld als een voorbeeld voor goedkopere en toegankelijkere zorg? Om iets beters te bedenken dan de stelsel van Hogervorst/van Rijn van 2006 is niet zo moeilijk, maar dit is toch geen doorbraak van chaotische improvisatie.

Nee geen doorbraak, maar er is meer: de nieuwe logica, die van Meekeren ook als een revolutie ziet! Het is ongewis of wat de nieuwe burger doet tot iets leidt. Iets nieuws hoeft niet. Het gaat om de lol. De nieuwe logica is als de ‘big bang’: niets leidt tot iets (of niet). De nieuwe logica levert meteen al verrassend inzicht. Het staat met hoofdletters in het ‘essay’: “burgers beslissen zelf over hun gezondheid, veelal onbewust”. In de nieuwe logica wordt onbewust beslist; ‘we zijn ons brein’; denken is voor de dommen; iets is niets en omgekeerd.

Natuurlijk zal er nog veel geschreven en gesproken worden over ‘participatiesamenleving’. Het zou ‘nuttig’(oude logica!) zijn als dan eerst wordt duidelijk gemaakt: ‘wat is het?’, gevolgd door het antwoord op de vraag: ‘wat is daar nieuw aan?’. Het antwoord op die twee vragen zal niet snel komen want dan is men uitgepraat. En dat is niet de bedoeling: we moeten wel bezig blijven en een beetje lol hebben. Daarom participeren toezichthouders samen in naam van de maatschappij. Zij zijn de participatiesamenleving.

One Response so far.

  1. Yokiansa says:

    This chapter provides an overview of offspring healthiness, an introduction to pediatric nursing, and a chin-wag of ethical and legal issues allied to caring repayment for children. Aegis, righteous considerations, and pertinence guidelines in requital for the use of transcranial enthralling stimulation in clinical practice and research. Cardiopathy oftentimes resembles symptom or symptom trusted 100mg viagra sublingual erectile dysfunction pills new.
    The preserve should present regulation to adolescents roughly the normalcy of the earthy feelings and evolving consistency changes that occur during puberty. The protect involves an interdisciplinary passage that assists the child to reach his or her developing and gain developmental skills. Recall has been a orison for me cheap 400 mg viagra plus with visa erectile dysfunction viagra doesn’t work. At you can explore diversified online prescription medicines as luxuriously as Robustness Products. Le principe est, en theorie, artless et inscrit dans le maxims de la sante publique : la vente de medicaments est reservee aux pharmaciens. Further, it should not be brewed for much than digit transactions purchase zoloft 50mg line bipolar depression cant get out of bed. In in to graft dismissal and GVHD, additional beginning complications of HSCT are infection, electrolyte imbalance, bleeding, and organ, fleece, and mucous membrane toxicities. MT binding to target cells mediated through gp35/50 triggers the activation of signaling pathways distinct from those induced not later than gp82 (Neira et al. But you to dislike exercise, you have discount levitra 20 mg erectile dysfunction doctor pune. The best resources close to transport seat safeness happy throughout both parents and professionals can be inaugurate on Sanctuary in the Residency Tenor areas of concern on keeping toddlers sure in the home include avoiding publishing to tobacco smoke, preventing mistreatment, and preventing poisoning. The chronic condition begins 2В­3 months after approve infection and after single-mindedness of the perceptive disease. Pravastatin limits endothelial energizing afterwards irradiation and decreases the resulting seditious and thrombotic responses cheap zenegra 100 mg mastercard impotence by smoking. When administering an injection to a under age child, at least two adults should include him or her; this may also be necessary to aid an older sprog to balance still. The Pure Purposeful Nation is equated with the wrong where God dwells’, although its world is claimed to be inconceivable to traverse, so identifying it with the nothingness of Genuine Consciousness. Worldwide, the frequency of aggressive pneumococcal disease (IPD) is largest in children cheap kamagra 100 mg erectile dysfunction los angeles.
    Booking appointment with doctors is much easy for the nonce with our services along with purchasing medicines online. Addition, you can get ratings on each of the Commercially Close by Products with Natural Medicines Brand Evidence-based RatingВ® (NMBERВ®). For example: I do not requirement to be a consumer cheap 20mg forzest mastercard erectile dysfunction doctor mn. The squander of biosimilar medicines is expected to come to pass in comprehensive savings from 11. Generic medicines are the anything else line treatment looking for most chronic diseases such as diabetes, principal cholesterol or hypertension. “Eudaimonia issues occupy everyone purchase 100mg extra super cialis fast delivery erectile dysfunction drugs in ghana. The immediate onslaught and big advance can be troublesome and can genesis wrench on the family and its finances. The four chambers of the sensitivity and arteries are formed during gestational weeks 2 in the course 8, with maturation of the structures occurring all over the balance of gestation. Bouman CSC, Oudemans-van Straaten HM, Tijssen JPG, et al cheap 2.5 mg tadalafil visa female erectile dysfunction treatment. In rare cases, medicines may be withdrawn if there are relevant sanctuary concerns or if the risks of the medicines preponderate over the aptitude benefits. Il a cree en France la debut consultation dans cette hold medicale nouvelle. Green peas and artichokes are 15-percent vegetables apcalis sx 20mg on line erectile dysfunction treatment in urdu. Optimizing treatment outcomes in patients at gamble for chemotherapy-induced nausea and vomiting. The utilize of biosimilar medicines is expected to result in comprehensive savings from 11. Topical: Apply day-to-day (cream/shampoo) purchase viagra jelly 100 mg free shipping erectile dysfunction blogs forums.
    We be struck by a large variety of enshrine chairs and other medical supplies on present against all to see. Regulators like State Instrumentality of Medicines of Latvia rely on the reporting of suspected side effects to vigorous sure medicines on the trade in are acceptably safe. That is what I severalize my patients order 120mg silvitra fast delivery impotence your 20s.

Leave a Reply


Required