Wim van den Heuvel Blog

Het is vreemd, nee het is fout, als Nederlandse verslaggevers die rapporteren over ontwikkelingen in de Verenigde Staten van Amerika – international afgekort als USA of US en in het Nederlands als VS – het hebben over Amerika. Zij zijn niet de enigen noch de eersten. De huidige president van de VS heeft het over ‘America first’ als hij de US bedoelt of bedoelt hij meer?. Het is een usurpatorisch trekje om “totum pro parte” te gebruiken. De huidige president vanTurkije spreekt graag over het Ottomaanse Rijk als hij Turkije bedoelt of bedoelt hij meer? Opvallend is dat beide landen zijn opgebouwd door immigranten, dus vanuit “pars pro toto”. Zou het historisch juk van immigrant een verklaring zijn? Waarschijnlijk niet, maar het is hoe dan ook een ‘naar trekje’, dat door onzorgvuldige journalistiek versterkt wordt. Terzijde, het zijn twee presidenten, die journalistiek nieuws regelmatig als ‘onzorgvuldig’ kwalificeren, maar bedoelen dan te zeggen dat het nieuws hen niet bevalt. Acceptatie van kritiek is geen eigenschap van een usurpator.
Naar trekje? Ja, en meer dan dat. Reizend door Amerika van Zuid tot Noord (van Argentinie en Chili tot Canada) en de Cariben wordt het gebruik van “America” als de US wordt bedoeld als een ontkenning van de ‘eigen identiteit’ ervaren. Voor Nederlanders is dat geen probleem, want die zoeken nog steeds naar hun identiteit. Of is dat juist het probleem in Nederland: het niet ‘kennen’ van de eigen identiteit leidt tot onzorgvuldigheid; of nog erger onverschilligheid?
Voor Argentijnen, Bolivianen, Brazilianen, Canadezen, Chilenen, Cubanen, Ecuadorianen, Mexicanen, Peruanen en Urugezen ligt dat anders om niet te spreken over de negen bezochte Caribische eilanden. Het onjuiste gebruik van ‘Amerika’ is op zijn minst een vorm van arrogantie van de US, die in allerlei sectoren wordt gevoeld: in handel, wetenschap, bankwezen, etc.. Een arrogantie die ook de eigen autonomie en ontwikkeling van die ‘andere’ landen schaadt, wat sinds kort expliciet beleid van de US lijkt te zijn. Dit wordt nog sterker ervaren als Europese landen – met als meest duidelijk voorbeeld ‘Holland’ (wat The Netherlands moet zijn, maar ook dat gebruiken de Nederlanders zelf niet!) met zijn ‘handelsgeest’ en ‘compagnies’, die geen boodschap hebben aan ‘eigen identiteit’ en ‘autonomie’, maar over lijken gaan zoals de geschiedenis leert – het totum pro parte niet (willen) ‘zien’.
Amerikanen zijn niet tegen ‘America first’. Integendeel. De slogan die aanslaat in Amerika luidt: “America first not for US, but for us”
Door zorgvuldige identificatie van wie en wat wordt bedoelt, toont men respect voor land, volk, persoon, voor het eigene van een land (inclusief eigen identiteit) ook al kent/heeft men dat zelf niet. Een journalist zou dat moeten weten en in zijn berichtgeving tonen. Dus gebruik US als US bedoeld wordt en Amerika als Amerika bedoeld wordt (ook al is dat soms wat lastig bij een mondeling rapportage, want een Amerikaan wordt dan ‘inwoner van de VS’ of ‘VSer’. Correct is niet altijd gemakkelijk, maar het went en loont.

Leave a Reply


Required