Wim van den Heuvel Blog

Japan heeft al decennia de hoogste levensverwachting ter wereld. Het land van ‘Healthy Ageing’ worstelt al die tijd met de maatschappelijke consequenties ervan. Het tastte oude familietradities aan, zoals dat kinderen voor hun oude ouders zorgen. Ook het diepe respect voor ouderen werd minder vanzelfsprekend. Het Japanse ‘ouderenbeleid’ werd mede gebaseerd op oplossingen, die Nederland had gevonden voor de woningsnood: bejaardentehuizen. De grote Nederlandse complexen waren in trek bij werkbezoeken [...]