Wim van den Heuvel Blog

Vijftig jaar geleden was demographie een wetenschapsgebied, dat eeuwenlang de aandacht van beleidsmakers trok. Het ‘echte vak’ wordt heden ten dage gemist. Toen konden demografische prognoses rampen en bevolkingsproblemen aangeven. Twee honderd jaar geleden wees Thomas Robert Malthus op de gevaren van bevolkingsgroei. Hij voorzag een gebrek aan voedsel en natuurlijke hulpbronnen als de bevolking exponentieel bleef groeien. Zijn oplossingen waren en zijn discutabel, maar wat hij duidelijk maakte is, [...]