Wim van den Heuvel Blog

De veroudering van de bevolking (vergrijzing, verzilvering) is een onderwerp, waar beleidsmakers in Nederland al decennia mee worstelen. Nederland was een van de eerste landen wereldwijd, die vragen gingen stellen over de gevolgen van de demografische veroudering. De eerste beleidsnota ‘Bejaardenbeleid’ verscheen in 1970, de eerste in een reeks van vijf tot 1990, welke reeks werd gevolgd door een tiental nota’s, die ingaan op aspecten, gerelateerd aan de demografische veroudering [...]