Wim van den Heuvel Blog

Langdurige zorg, intensive care, transitie-zorg zijn voorbeelden van complexe zorg. Het zijn ook voorbeelden van waar de zorg aan de kwetsbare burger in het laatste decennium in de knel is gekomen. Het lijkt erop, dat die knelpunten eindelijk worden ‘gezien’. Immers er wordt geïnventariseerd welke knelpunten er zijn, er worden ‘experimenten’ opgezet om de samenwerking tussen medische disciplines te bevorderen, er wordt gezocht naar betere regulering van transitie-zorg en middelen [...]