Wim van den Heuvel Blog

In de jaren 60 van de vorige eeuw wierp het nieuwe millennium zijn schaduw vooruit. Hoe zou Nederland er in het jaar 2000 uit zien? Het leek niet alleen ver weg, maar ook een moeilijke vraag. Zo niet voor de Werkgroep 2000, die in die tijd recente ontwikkelingen/doorbraken oplijnde naar 2000. Vanaf 1967 verscheen jaarlijks een reeks ‘losse vellen’: katernen, voordrachten, prospectboeken, waarbij geen onderwerp werd geschuwd en het niveau [...]

Ruim 6 jaar geleden bood de toen nieuwe minister van Volksgezondheid de Tweede Kamer in een brief de beleidsdoelstellingen van het beleid aan voor de komende periode. In die brief staan – bij herlezing – ‘wetenswaardigheden’. Zo is verbetering van de zorg nodig vanwege de toenemende zorgvraag, het dreigende personeelstekort en de oplopende kosten. Anders was het blijkbaar niet nodig om de zorg te verbeteren. De minister is van mening [...]

Het moet niet gekker worden. De NRC kopte op 25 oktober op de wetenschapspagina ‘Gratis zorg maakt de kloof tussen arm en rijk niet klein’. Hadden enkele onderzoekers bedacht dat gratis zorg arme mensen rijk maakt en/of rijke mensen arm? En wie bedenkt zoiets? Als arme mensen in landen die gratis zorg aan bieden rijk worden, zou ieder land dat toch aanbieden. Of toch niet, want rijken zouden niet meer [...]

Kwaliteit telt. Kwaliteit is belangrijk voor de burger. In Nederland zit de burger goed. Nederland loopt in Europa, als men de burgers vraagt, voorop in kwaliteit van leven en zorg. Het CBS heeft vastgesteld dat de overgrote meerderheid (85%) van de volwassen Nederlanders in 2014 tevreden is met het leven (3% was ontevreden). Dat heeft niet met geld te maken. Geld maakt niet gelukkig. Kwaliteit van leven wordt niet alleen [...]

Na de ‘studenten revoltes’ eind jaren zestig werd tien jaar later – ook binnen de senaat van de universiteit – de tijd rijp geacht voor een publieke verantwoording van wat wetenschappers – in het bijzonder hoogleraren – zoal doen. Er waren niet voor niets uitspraken verschenen over leegloperij, lapzwansen en nonvaleurs in de academie. Dat was ‘gepeperde taal voor een Heertje’ zei ik in 1981. De uitspraken waren ingegeven door [...]