Wim van den Heuvel Blog

Het moet niet gekker worden. De NRC kopte op 25 oktober op de wetenschapspagina ‘Gratis zorg maakt de kloof tussen arm en rijk niet klein’. Hadden enkele onderzoekers bedacht dat gratis zorg arme mensen rijk maakt en/of rijke mensen arm? En wie bedenkt zoiets? Als arme mensen in landen die gratis zorg aan bieden rijk worden, zou ieder land dat toch aanbieden. Of toch niet, want rijken zouden niet meer [...]

Kwaliteit telt. Kwaliteit is belangrijk voor de burger. In Nederland zit de burger goed. Nederland loopt in Europa, als men de burgers vraagt, voorop in kwaliteit van leven en zorg. Het CBS heeft vastgesteld dat de overgrote meerderheid (85%) van de volwassen Nederlanders in 2014 tevreden is met het leven (3% was ontevreden). Dat heeft niet met geld te maken. Geld maakt niet gelukkig. Kwaliteit van leven wordt niet alleen [...]

Na de ‘studenten revoltes’ eind jaren zestig werd tien jaar later – ook binnen de senaat van de universiteit – de tijd rijp geacht voor een publieke verantwoording van wat wetenschappers – in het bijzonder hoogleraren – zoal doen. Er waren niet voor niets uitspraken verschenen over leegloperij, lapzwansen en nonvaleurs in de academie. Dat was ‘gepeperde taal voor een Heertje’ zei ik in 1981. De uitspraken waren ingegeven door [...]

Dertig jaar geleden was ik geen fan van Europese Unie gedachten. Niet dat ik tegen was; wie kan tegen samenwerking zijn tussen volkeren in een werelddeel waar eeuwenlang bloedig gestreden werd door de verschillende stammen. Een Europese Unie van Staten zou samenwerking in Europa bevorderen en daarmee een eind aan kunnen maken aan de eeuwenlange bloeddorst, zo was de idee van de grondleggers; een nobele gedachte. Het antwoord op de [...]

Het is vreemd, nee het is fout, als Nederlandse verslaggevers die rapporteren over ontwikkelingen in de Verenigde Staten van Amerika – international afgekort als USA of US en in het Nederlands als VS – het hebben over Amerika. Zij zijn niet de enigen noch de eersten. De huidige president van de VS heeft het over ‘America first’ als hij de US bedoelt of bedoelt hij meer?. Het is een usurpatorisch [...]