Wim van den Heuvel Blog

Palliatieve zorg is bijna onder het tapijt geveegd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Is dat een teken aan de wand? No way (het lijkt een ‘Trump tweet’) meent de WHO in Geneve. Wat is het geval? In september 2016 publiceerde de WHO een zero draft actie plan ‘Public Health Response to Dementia’. Een maand later – dank zij de reacties van internationale mensenrechten, kanker, palliatieve zorg en hospice organisaties – realiseerde [...]

De laatste jaren is het bon ton rondom de jaarwisseling. “Het gaat beter. Toch?” Zo hoopt Marike Stellinga op 30 december 2016 in haar NRC column. Is hoop op ‘beter’ niet een teken van vertrouwen of gebrek daaraan. Wanhoop misschien? Cabaretiers maken er goede sier mee; we groeien, zegt Guzman, dat wel maar steeds verder uit elkaar. Met vele andere onderzoekingen concludeert het SCP dat er grote kloven zijn in [...]

Vijf jaar geleden werd – op verzoek van de Zorggroep Solis – gestart met een studie naar de ‘state of the art’ van dementie, die resulteerde in een kennissynthese: ‘Behandeling van en zorg voor mensen met een dementieel syndroom’ (o.a. gepubliceerd op de website van ZonMw in 2012). Aanleiding voor de zorggroep was de vaststelling dat er wel veel (fundamenteel) onderzoek naar dementie gebeurde, maar dat de behandeling en zorg [...]

Toen ik mijn doctoraal examen in maart 1969 had afgelegd mocht ik mij socioloog noemen, wat toen een populair ‘beroep’ was. Was het wel een beroep? Sociologen hebben uitgebreid bestudeerd welke kenmerken en functies professies hebben, maar zijn er niet in geslaagd zelf een professie te worden. Er bestond toen wel een beroepsvereniging, maar de combinatie van sociologen en antropologen gaf aan dat het object ‘wazig’ was. Dat was ook [...]

Het congres van de Gerontological Society of America (GSA) trekt meer dan 4000 deelnemers wereldwijd. Terzijde met America wordt de VS bedoeld. Het wordt gehouden in New Orleans, 16-20 november 2016, en heeft als thema ‘nieuwe kijk op veroudering: verandering van attitudes, uitbreiding van mogelijkheden’. Houdingen tegenover en mogelijkheden van ouderen waren in 1974 al congresthema in Nederland. Immers, de veroudering van de bevolking, toen vergrijzing genoemd, wierp zijn schaduw [...]